Spreidingswet

de Macht | referend.app
de Macht | referend.app
Spreidingswet
Loading
/

Met 81 voorstemmen aangenomen. Wat vind jij? Download referend.app en herwin je waardigheid als burger van een soeverein Nederland! ⤵️ https://www.referend.app/download
✅ SPREIDINGSWET op referend.app: https://www.referend.app/dm36333

De Macht doet verslag van debatten en stemmingen in de Tweede Kamer. Zo blijf je eenvoudig op de hoogte. De Macht is een initiatief van referend.app. referend.app brengt directe democratie naar je mobiel. Stem mee en controleer de Macht. Samen krijgen we de Macht eronder.

Categorieën
Verslag

Spreidingswet

Wat deed de Tweede Kamer?
81
aangenomen
67

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36333?

  • Voor 5%, 1
  • Tegen 95%, 19

Totaal aantal stemmen: 20

Categorieën
De Macht

Spreidingswet

Wat deed de Tweede Kamer?
81
aangenomen
67

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36333?

  • Voor 5%, 1
  • Tegen 95%, 19

Totaal aantal stemmen: 20

Categorieën
Justitie en Veiligheid

Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (‘Spreidingswet’)

Doel van dit wetsvoorstel is het geven van een (structurele) wettelijke taak aan gemeenten bij de opvang van asielzoekers. De regering wil zo verandering brengen in de situatie dat het Centraal orgaan opvang Asielzoeker (COA) afhankelijk is van de vrijwillige medewerking van gemeenten bij het realiseren van asielopvang en komen tot een evenwichtigere verdeling van asielzoekers over gemeenten. Ook is vanuit gemeenten de behoefte uitgesproken aan meer mogelijkheden voor kleinschalige opvang. Nederland is op basis van internationale en Europeesrechtelijke verplichtingen verplicht om asielzoekers opvang te bieden. Het Rijk is verantwoordelijk voor het opvangen van asielzoekers en het COA voert dit in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid uit. Tegelijkertijd is er tot nu toe geen wettelijke taak voor gemeenten om de opvang van asielzoekers door het COA in gemeenten mogelijk te maken. Het wetsvoorstel is niet los te zien van de huidige crisis in de asielopvang. Deze crisis is ontstaan door een veelheid aan factoren die onder meer samenhangen met het op- en weer afschalen van asielopvang capaciteit na een aantal jaar van lagere capaciteitsbehoefte.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Wat deed de Tweede Kamer?
81
aangenomen
67

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36333?

  • Voor 5%, 1
  • Tegen 95%, 19

Totaal aantal stemmen: 20

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk