HOMOGENEZING – referend.app #16

de Macht | referend.app
de Macht | referend.app
HOMOGENEZING - referend.app #16
/

Dit wetsvoorstel beoogt het verbieden van duivelsuitdrijving om homo’s te “genezen”, maar ook nagenoeg elke andere poging om “de seksuele gerichtheid of genderidentiteit van mensen te veranderen tot de heersende norm”. Zelfs een bezoek aan een psycholoog op eigen initiatief zou hiermee voor juridische problemen kunnen zorgen. Ouders die proberen te voorkomen dat kinderen besluiten piemel of borsten te amputeren zouden hiervoor kunnen worden vervolgd. De kicker: beinvloeding van seksuele gerichtheid of genderidentiteit die aanmoedigt om juist af te wijken van de heersende norm valt niet onder dit verbod. Je zou bijna denken dat hier een bepaalde agenda acher zit…

36178: Wet strafbaarstelling conversiehandelingen

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36178?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 100%, 2 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 2

SPAARTAKS EN BOX 3 met Saskia van Balen – referend.app #15

de Macht | referend.app
de Macht | referend.app
SPAARTAKS EN BOX 3 met Saskia van Balen - referend.app #15
/

Door een uitspraak van de Hoge Raad gaat de vermogensbelasting (box 3) op de schop. Wat zijn hiervan de mogelijke gevolgen? Is een vermogensbelasting wenselijk of uberhaupt effectief als het aankomt op de beoogde nivellering? Is er een betere manier om vermogensongelijkheid tegen te gaan?

36173: Initiatiefvoorstel voor een Wet vermogensbelasting 2024

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36173?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

NETFLIX AFPERSEN – referend.app #14

de Macht | referend.app
de Macht | referend.app
NETFLIX AFPERSEN - referend.app #14
/

De overheid wil streamingsdiensten zoals Netflix en Disney dwingen te investeren in Nederlandse films en series om de Nederlandse cultuur een nodige boost te geven. Maar welke cultuurtzaar zal bepalen wat Nederlandse cultuur is? En is een grotere invloed van deze streamingsdiensten op onze cultuur uberhaupt wenselijk? Zal de boodschap er werkelijk een zijn waar de Nederlander iets aan heeft of zal deze vooral bijdragen aan de verdere afbraak van Nederlandse normen en waarden?

36176: Invoering van een investeringsverplichting voor grote streamingsdiensten ten behoeve van het Nederlands cultureel audiovisueel product

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36176?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 100%, 2 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 2

ECHTE TATA’S met Anis Benhayyoun – referend.app #13

de Macht | referend.app
de Macht | referend.app
ECHTE TATA'S met Anis Benhayyoun - referend.app #13
/

Wat is een echte Nederlander? Wat maakt Nederland tot Nederland? Kan immigratie, met alle sociale voorzieningen die Nederland biedt, onveranderd worden voortgezet, zonder dat daardoor de Nederlandse maatschappij ontwricht? Of mag er meer verwacht worden van de immigrant, zodat deze zijn eigenwaarde en motivatie behoudt en zijn steentje bijdraagt aan de maatschappij?

RA-I00002: Perverse prikkels immigratiebeleid

Ben je voor of tegen initiatief RA-I00002?

 • Voor 50%, 1 stem(men)
 • Tegen 50%, 1 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 2

SCHEIDING VAN GELD EN STAAT met Anis Benhayyoun – referend.app #12

de Macht | referend.app
de Macht | referend.app
SCHEIDING VAN GELD EN STAAT met Anis Benhayyoun - referend.app #12
/

Waarom bepaalt de overheid wat wij als geld gebruiken? Waarom en hoe manipuleren centrale banken de economie? En wat zijn de gevolgen van deze gang van zaken en hoe zou het anders kunnen? Anis stelt de Muntwet 2002 aan de kaak in dit eerste Initiatief op referend.app!

RA-I00001: Scheiding van geld en staat

Ben je voor of tegen initiatief RA-I00001?

 • Voor 100%, 2 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 2

VRIJBRIEF POLITIEGEWELD met Robert Valentine – referend.app #11

de Macht | referend.app
de Macht | referend.app
VRIJBRIEF POLITIEGEWELD met Robert Valentine - referend.app #11
/

Moet geweld van politieagenten en andere ambtenaren die het geweldsmonopolie van de staat manifesteren op een speciale manier worden beoordeeld, gezien zij door de maatschappij ook belast zijn met een speciale taak, of zouden zij zich, net als van gewone burgers verwacht wordt, moeten weerhouden van het initieren van geweld?

34641: Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 34641?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

VERPLAATSING BEVOLKING met Robert Valentine – referend.app #10

de Macht | referend.app
de Macht | referend.app
VERPLAATSING BEVOLKING met Robert Valentine - referend.app #10
/

De Nederlandse staat lijkt zich steeds feller tegen het eigendomsrecht te keren. De regenten in Den Haag, aangespoord door de EU en andere internationale belangen, doen er alles aan om hun macht verder uit te breiden. Na vrij ondernemerschap en de bewegingsvrijheid onder de coronatirannie en onze energiezekerheid en het land van de boeren onder het mom van klimaatproblematiek, valt nu mogelijk zelfs onze woonruimte ten prooi aan het globalistische neo-communisme van de heersende macht. Waar houdt het op? Wie roept deze waanzin een halt toe?

36081: Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wet verplaatsing bevolking (Wvb)

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36081?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

ONTKRACHT DE MACHT – referend.app #9

de Macht | referend.app
de Macht | referend.app
ONTKRACHT DE MACHT - referend.app #9
/

Wij kunnen onze vrijheid terugwinnen, onze soevereiniteit terugeisen. Met de juiste technologie kunnen we de maatschappij opnieuw inrichten, zonder gecentraliseerde macht, zonder te hoeven vertrouwen op het woord van politici, zonder dwang. Hoe? Roman neemt een leap of faith en legt het toekomstplan van referend.app uit.

DIGITALE VERKIEZINGSFRAUDE met Robert Valentine – referend.app #8

de Macht | referend.app
de Macht | referend.app
DIGITALE VERKIEZINGSFRAUDE met Robert Valentine - referend.app #8
/

Na de laatste verkiezingen in de VS was er veel te doen om de uitslag. Ook de uitslag van de recentste verkiezingen in Nederland werd door sommigen in twijfel getrokken. Een nieuw wetsvoorstel moet het tellen van de stemmen transparanter en veiliger maken. Is dat ook werkelijk wat ermee zal worden bereikt?

36150: Wet programmatuur verkiezingsuitslagen

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36150?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 100%, 1 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 1

CENSUUR “TERRORISTISCHE” ONLINE-INHOUD met Robert Valentine – referend.app #7

de Macht | referend.app
de Macht | referend.app
CENSUUR "TERRORISTISCHE" ONLINE-INHOUD met Robert Valentine - referend.app #7
/

In een geciviliseerde maatschappij gebruikt men geen bedreiging en geweld om (politieke) doelen te bereiken. Vanuit dat oogpunt kan een argument worden gemaakt voor dit wetsvoorstel. Echter komt hiermee het vrije woord ook verder onder druk te staan. Wie bepaalt immers wat “terroristische” inhoud is? Wat zijn de potentiele gevolgen wanneer dergelijke machtsmiddelen worden misbruikt?

36138: Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36138?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 100%, 2 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 2

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk