Categorieën
Buitenlandse Zaken

NEXIT NU: HERSTEL NEDERLAND ALS SOEVEREINE NATIE

OVERZICHT

Nederland is altijd een trotse, onafhankelijke natie geweest, maar door de Europese Unie zijn wij veel van ons zwaarbevochten zelfbeschikkingsrecht kwijtgeraakt. Het is tijd om dit te herwinnen. Waarom NEXIT NU?

 • De recente verkiezingsuitslagen zijn een sterke roep om een Nexit. Terwijl een Nexit altijd een speerpunt was van de PVV, wat er ongetwijfeld mede voor heeft gezorgd dat de PVV de grootste werd, heeft Wilders aangegeven niet langer voor een Nexit te gaan.
 • De EU centraliseert macht en holt de Nederlandse rechtsstaat en democratie uit.
 • Immigratie bedreigt de veiligheid, identiteit en sociale cohesie van Nederland.
 • De Euro is een zware last op Nederland door het ondersteunen van zwakkere EU-lidstaten en corrupte financiële instellingen.
 • De Europese digitale identiteit en de CBDC vormen ernstige risico’s voor privacy en financiële autonomie, met potentie voor totalitaire controle.

NEXIT NU beoogt Nederland terug te brengen naar zelfbeschikking en soevereiniteit door de controle over eigen wetten, grenzen en economie te herstellen.

Steun NEXIT NU en help Nederland de controle over haar lot te herwinnen!

Ben je voor of tegen NEXIT NU (RA-i000001)?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0


Heb je al een account op referend.app? Log in en breng je stem uit.


  Om je emailadres te verifiëren ontvang je een verificatiecode op het opgegeven emailadres.

  
    
     
    

  Om je aan te melden bij referend.app moet je Nederlands staatsburger, minimaal 18 jaar oud en in het bezit van een Nederlands mobiele telefoonnummer zijn. Naar dit mobiele telefoonnummer wordt ter verificatie eenmalig een code gestuurd. Er kan slechts één account per telefoonnummer worden aangemaakt. Dit doen wij om manipulatie en misbruik van het platform tegen te gaan (gebruiksvoorwaarden).

  Let op: Het opgeven van je woonplaats is vereist voor het aanmaken van een account. Overige adresgegevens zijn niet vereist. Deze zijn echter wel nodig voor de legitimering van een burgerinitiatief. Stemmen voor een burgerinitiatief van gebruikers die geen adres hebben opgegeven tellen zodoende niet mee als rechtsgeldige steunbetuiging.

  Je wachtwoord moet bestaan uit minstens 7 karakters, waarvan minimaal één hooftletter, één getal en één speciaal karakter.

  Ik ga akkoord met de gebruiksvoorwaarden.

  Dit is een verplicht veld

  Heb je al een account op referend.app? Log in en breng je stem uit.


  NEXIT NU: HERSTEL NEDERLAND ALS SOEVEREINE NATIE

  De uitslag van de verkiezingen eind 2024 was een duidelijk signaal van de Nederlandse burger. De roep om een Nexit kan niet genegeerd worden. De nieuwe regering, onder leiding van de PVV, heeft een Nexit echter alweer terzijde geschoven. En dat terwijl een Nexit één van de speerpunten was van de PVV. Met NEXIT NU willen wij de Macht houden aan haar woord en zorgen dat de wil van het volk wordt gerespecteerd en uitgevoerd.

  Anti-democratisch

  De Europese Unie centraliseert macht en ondermijnt de Nederlandse democratie, waarbij een ongekozen Europese Commissie beslissingen neemt die belangrijke sectoren zoals landbouw en visserij nadelig beïnvloeden. Het negeert de wil van de Nederlander en schaadt de nationale soevereiniteit.

  Immigratie, veiligheid, identiteit

  Ongecontroleerde massamigratie naar en binnen de EU heeft verstrekkende gevolgen voor de veiligheid, nationale identiteit, en de sociale cohesie van Nederland. In de afgelopen jaren heeft Nederland een aanzienlijke bevolkingsgroei ervaren, die vrijwel geheel te wijten is aan immigratie. Daarentegen was de natuurlijke bevolkingsgroei – geboortes minus sterfgevallen – relatief verwaarloosbaar. In een groeiend aantal Nederlandse steden is de autochtone bevolking inmiddels in de minderheid. Hoewel de totale hoeveelheid misdrijven al jaren in een daling zit, zijn allochtonen nog altijd zo’n 2 tot 5 keer vaker verdacht van misdrijf. Het aandeel allochtone gedetineerden steeg sinds 2005 met zo’n 13% en bedroeg in 2022 ruim twee derde (67,8%) van het totale aantal gedetineerden in Nederlandse gevangenissen.

  In het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe regering wordt aangegeven dat men zal proberen Brussel te bewegen tot strengere immigratieregels, inclusief een opt-out clausule voor het Europees asiel- en migratiebeleid. Echter, gezien de huidige politieke wil binnen de EU en de juridische en institutionele kaders, is de kans klein dat de EU zal meegaan met deze verzoeken. Naar alle waarschijnlijkheid zal hier niets van komen, waardoor een aanzienlijk strenger immigratiebeleid moeilijk te realiseren zal zijn.

  De Euro, ECB, digitale identiteit en CBDC

  De Euro als monetaire eenheid legt Nederland economisch zware lasten op, waarbij wij opdraaien voor de problemen van zwakkere lidstaten en falende en corrupte instellingen. Daarnaast ondermijnt het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) onze koopkracht door inflatie aan te wakkeren. Bovendien vormen ontwikkelingen op het gebied van de Europese digitale identiteit en Central Bank Digital Currency (CBDC) een enorm risico voor onze privacy, financiële autonomie en veiligheid. Deze mechanismen hebben de potentie om te leiden tot totalitaire controle door de EU op onze transacties en interacties.

  NEXIT NU vraagt de Tweede Kamer om het EU-lidmaatschap van Nederland op te zeggen. Het doel is om Nederland terug te brengen naar de kern van wat het betekent om een onafhankelijke en soevereine staat te zijn, met controle over de eigen wetten, grenzen en economie. Een Nexit is een stap vooruit richting ware zelfbeschikking en het herstel van de rechtsstaat en democratische waarden op nationaal niveau, waarbij de cruciale besluiten die de Nederlander aangaan weer in eigen land genomen worden.

  Steun NEXIT NU

  Er zijn 40.000 steunbetuigingen nodig om dit voorstel op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Elke steunbetuiging brengt een Nexit dichterbij. Uw steun is van levensbelang.

  Om een burgerinitiatief te steunen moet je minimaal 18 jaar oud zijn en de Nederlandse nationaliteit hebben. Je naam, adres, en geboortedatum zijn nodig om je steunbetuiging voor NEXIT NU rechtsgeldig te maken. Steun je NEXIT NU zonder account, dan ontvang je van referend.app een mailtje ter bevestiging van je steunbetuiging. En uiteraard wordt iedereen via de app en per email op de hoogte gehouden van de voortgang van NEXIT NU.

  Steun NEXIT NU en help Nederland de controle over haar lot te herwinnen!

  Ben je voor of tegen NEXIT NU (RA-i000001)?

  • Voor 0%, 0
  • Tegen 0%, 0

  Totaal aantal stemmen: 0


  VEELGESTELDE VRAGEN

  Is een Nexit wel nodig? Kunnen we de EU niet beter hervormen?

  Hoewel het idee van hervorming binnen de EU aantrekkelijk kan lijken, geloven wij niet dat het hervormen van de EU de door ons genoemde problemen adequaat zal oplossen. De structuur en de omvang van de huidige problemen vereisen een fundamentelere verandering dan hervorming binnen het bestaande systeem kan bieden.

  Waarom geen referendum over een Nexit?

  Er is bewust gekozen directe voor een Nexit te gaan en niet voor een referendum over een Nexit, omdat het referendumrecht in Nederland momenteel niet bestaat. Bovendoen willen wij werkelijk een Nexit bewerkstelligen en niet enkel over de mogelijkheid praten. De snelste en meest directe weg is om een Nexit te eisen door middel van een burgerinitiatief.

  Wat gebeurt er na het burgerinitiatief?

  Als het benodigde aantal is verzameld en ingediend, zal de Tweede Kamer verplicht zijn het voorstel in behandeling te nemen, waardoor de weg vrijkomt voor een Nexit.

  Abonneer op reacties
  Abonneren op
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties
  Terug
  Home
  De Macht
  Wetsvoorstellen
  Initiatieven
  Het Volk
  0
  Neem deel aan het debatx