Categorieën
De Macht

Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp

Wat deed de Tweede Kamer?
149
aangenomen
0

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 35942?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
De Macht

Toevoeging van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Wat deed de Tweede Kamer?
141
aangenomen
8

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 35765?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
De Macht

Implementatie Europese klimaatwet

Wat deed de Tweede Kamer?
116
aangenomen
33

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36169?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
De Macht

Goedkeuring van het op 1 juni 1993 te Wenen tot stand gekomen Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD), zoals gewijzigd bij het Verdrag van 27 maart 1996, het Verdrag van 26 april 1996 en van het Verdrag van 25 juni 2003, en zoals aangevuld door het Verdrag van 26 mei 2014 (Trb. 2019, 92)

Wat deed de Tweede Kamer?
121
aangenomen
28

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 35332?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
De Macht

Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Wat deed de Tweede Kamer?
86
aangenomen
63

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36160?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
De Macht

Huurverlaging 2023 voor huurders met lager inkomen

Wat deed de Tweede Kamer?
147
aangenomen
3

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36281?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
De Macht

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers

Wat deed de Tweede Kamer?
89
aangenomen
61

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 35594?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
De Macht

Zevende incidentele suppletoire begroting inzake Werk aan Uitvoering, Oekraïne en Herdenkingsjaar Slavernijverleden

Wat deed de Tweede Kamer?
125
aangenomen
25

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36165?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
De Macht

Verzamelwet VWS 2022

Wat deed de Tweede Kamer?
135
aangenomen
15

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36002?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
De Macht

Achtste incidentele suppletoire begroting inzake verder vullen gasopslag Bergermeer

Wat deed de Tweede Kamer?
143
aangenomen
7

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36184?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk