Categorieën
Betogen

Betogen: Regels en Richtlijnen

referend.app is een politiek neutraal platform. Er zijn echter wel enkele richtlijnen en regels waaraan een betoog wordt getoetst en moet voldoen, voor het op referend.app gepubliceerd wordt.

Doel

Het doel van een betoog is om een visie of standpunt over te brengen en wetsvoorstellen begrijpelijk te maken voor de Nederlandse burger, zodat deze perspectieven kan afwegen en geïnformeerd kan deelnemen aan stemmingen.

Vorm en Inhoud

Een betoog heeft altijd betrekking op een wetsvoorstel dat in de Tweede Kamer wordt behandeld.

Termen dienen duidelijk te worden gedefinieerd.

De focus van een betoog ligt op de praktische uitwerking van beleid, in tegenstelling tot de intentie ervan.

Er wordt niet alleen rekening gehouden met directe gevolgen van beleid, maar ook met indirecte en minder voor de hand liggende gevolgen.

Betogen worden opgebouwd uit logische redenering, zonder contradicties of andere drogredeneringen. Argumenten worden zo veel mogelijk onderbouwd met voorbeelden, feiten en/of wetenschappelijke onderzoeken.

Een betoog bestaat uit een stelling in de vorm van een stemadvies (voor/tegen het betreffende wetsvoorstel) en een inleiding en doel, gevolgd door de afweging van voor- en tegenargumenten en eindigt met een conclusie en een samenvatting, dat wil zeggen, een herhaling van de stelling en de belangrijkste argumenten.

Een betoog wordt zo kort en beknopt mogelijk gehouden (minimaal 300, maximaal 700 woorden). Door te verwijzen naar bronnen met behulp van hyperlinks, is het mogelijk om meer informatie in een betoog te verwerken en diepgang te verschaffen aan lezers die hier behoefte aan hebben.

Een betoog wordt geschreven in eenvoudige taal, zodat het door iedereen gelezen en begrepen kan worden.

Transparantie

Van auteurs wordt verwacht dat zij belangen die van invloed zouden kunnen zijn op het verdedigde standpunt bekend maken, zodat de lezers deze informatie kunnen meenemen in hun overwegingen.


Klik hier om een initiatief in te dienen op referend.app en zo jouw steentje bij te dragen aan het publieke debat!

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk