Categorieën
Amendementen

Amendementen: Regels en Richtlijnen

referend.app is een politiek neutraal platform. Er zijn echter wel enkele richtlijnen en regels waaraan een amendement wordt getoetst en moet voldoen, voor het op referend.app gepubliceerd wordt.

Doel

Het doel van een amendement is het wijzigen van een wetsvoorstel dat door de Tweede Kamer wordt behandeld.

Vorm en Inhoud

Omdat het amendement betrekking heeft op een reeds voorliggend wetsvoorstel, wordt in het amendement naar het betreffende wetsvoorstel verwezen.

Termen dienen duidelijk te worden gedefinieerd.

De focus van een amendement ligt op de praktische uitwerking van beleid, in tegenstelling tot de intentie ervan.

Er wordt niet alleen rekening gehouden met directe gevolgen van beleid, maar ook met indirecte en minder voor de hand liggende gevolgen.

Amendementen worden opgebouwd uit logische redenering, zonder contradicties of andere drogredeneringen. Argumenten worden zo veel mogelijk onderbouwd met voorbeelden, feiten en/of wetenschappelijke onderzoeken.

Een amendement bestaat in ieder geval uit een inleiding, waarin de redenen voor het amendement uiteen worden gezet, citaten van relevante wetteksten, gevolgd door de gewenste wijzigingen.

Omdat het voor de wet belangrijk is om in bepaalde situaties specifieke juridische termen en notaties van wetsartikelen te gebruiken, is het wenselijk om dit correct te doen en waar nodig nadrukkelijk toe te lichten, zodat iedereen begrijpt wat er wordt bedoeld.

Transparantie

Van auteurs wordt verwacht dat zij belangen die van invloed zouden kunnen zijn op het verdedigde standpunt bekend maken, zodat de lezers deze informatie kunnen meenemen in hun overwegingen.


Klik hier om een amendement in te dienen op referend.app en zo jouw steentje bij te dragen aan het publieke debat!

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk